جدول تعهدات

 

                                         قرار داد تشکیلات خانه کارگر استان اصفهان

ردیف نوع تعهدات
حداکثر تعهدات (ریال) واحد توضیحات
۱ پرداخت هزینه های درمان و بیمارستانی و اعمال جراحی ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ هر نفر به شرط بستری شدن در بیمارستان و مراکز جراحی محدود (یا بیشتر از ۶ ساعت بستری) انژیو گرافی قلب – عمل دیسک ستون فقرات و انواع سنگ شکن
۲ جبران هزینه شش عمل جراحی مهم اصلی ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ هر نفر شامل قلب ، مغز و اعصاب (به استثنای ستون فقرات) پیوند کلیه ، کبد ، ریه ، مغز استخوان
۳ جبران هزینه زایمان طبیعی و سزارین ۸/۰۰۰/۰۰۰ هر نفر فقط شامل زایمان فرزند اول تا سوم بیمه شده
۴ هزینه پاراکلینیکی (۱) ۱/۵۰۰/۰۰۰ هر نفر شامل آزمایشات فزیو تراپی رادیولوژی انواع اسکن و سی تی اسکن و مامو گرافی و سنو گرافی و رادیو تراپی ام آر آی و انواع آندوسکپی اکو کاردیو گرافی
۵ هزینه پاراکلینیکی (۲) ۱/۰۰۰/۰۰۰ هر نفر شامل تست ورزش و نوار عضله ، نوار عصب ، نوار مغز و آنژیو گرافی چشم
۶ هزینه جراحی های مجاز سرپایی و بدون بستری ۱/۰۰۰/۰۰۰ هر نفر گچ گیری شکستنی ها ختنه و بخیه و کریو تراپی واکسیزیون و لیپوم و تخلیه کیست لیزر درمانی(به استثنای رفع عیوب چشم)
۷ هزینه رفع عیوب انکساری دید چشم(برای دو چشم بدون بستری) ۴/۰۰۰/۰۰۰ هر نفر چنانچه نقص بینایی هر چشم به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر (قبل از عمل) چهار دیوپتر یا بیشتر باشد
۸ جبران هزینه های آمبولانس در داخل و خارج از شهر

۳۰۰/۰۰۰

۶۰۰/۰۰۰

هر نفر و سایر فورمت های پزشکی که نهایتاً منجر به بستری شدن بیمه شده در بیمارستان می گردد