ثبت نام نمایندگی

شرکت بیمه آسیا به منظور گسترش عرضه خدمات بیمه ای خود درزمینه فروش حرفه ای بیمه عمر وپس انداز پس از مصاحبه اولیه ،آموزش وقبولی درآزمون  بیمه مرکزی تعداد محدودی ازمتقاضیان واجدشرایط را برابر آئین نامه 96 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران دعوت به همکاری می نماید