آموزش مجازی

گروه آموزشی سفیران مهر آسیا(سما) درحال تولید محتوای آموزشی یکپارچه مباحث فنی ؛ مهارتهای فروش ؛ تیم سازی وکوچینگ  برای متقاضیان نمایندگی ونمایندگان عمومی وحرفه ای عمر میباشد که به زودی برای کلیه علاقمندان در دسترس خواهد بود